Не оставяй избора
в ръцете на другите

КАКВО Е ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ?

Европейският парламент е важен форум за политически дебати и вземане на решения на равнище ЕС.

Членовете на Европейския парламент (ЧП) се избират пряко от избирателите във всички държави-членки, за да представляват интересите на хората по отношение на законотворчеството на ЕС и да гарантират демократичното функциониране на другите институции на ЕС.

За периода 2024-2029 г. ще има 720 членове на ЕП или членове на Европейския парламент избрани в 27-те държави-членки на Европейския съюз. От 1979 г. насам членовете на ЕП се избират чрез всеобщи преки избори за период от пет години.

Настоящият президент на Европейския парламент е Роберта Мецола.

Разгледай тези видео клипове:

ЧЛЕНОВЕ

705 настоящи MEPs
(Членове на
Европейския
парламент) 

ПРЕЗИДЕНТ

Роберта Мецола

КАК РАБОТИ ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ?

Членовете на Европейския парламент (ЕП) не работят сами, повечето от тях се присъединяват към политически групи въз основа на своите убеждения и приоритети, за да имат по-голямо влияние върху законите и политиките на ЕС.

В момента в Европейския парламент има 7 политически групи:

Членовете на ЕП се присъединяват и към една или няколко от 20-те постоянни „комисии„, които работят по различни политики. Например комисията по култура и образование (CULT) обикновено работи по законодателни предложения, свързани с Програма „Еразъм+“. Дебатите се провеждат публично и могат да бъдат наблюдавани от всички (проверете
предстоящи сесии на живо
).

Членовете на Европейския парламент се събират на пленарни заседания средно веднъж месечно. По време на тези сесии те обсъждат и гласуват предложения за закони, които са били подготвяни в продължение на месеци от комисиите и политическите групи.

Видео: Как работи Европейският парламент

Видео: Политическите партии в Европейския парламент

КАКВО ПРАВИ
ПАРЛАМЕНЪТ?

Парламентът има 3 основни роли.

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Приемане на закони на ЕС заедно със Съвета на ЕС въз основа на предложения на Европейската комисия и вземане на решения по международни споразумения.

НАДЗОР

Разглеждане на петиции и запитвания на граждани; Избор на председател на Комисията; Одобряване на Комисията като орган и одобряване на начина, по който се изразходва бюджета на ЕС.

БЮДЖЕТ

Сформиране на бюджета на ЕС заедно със Съвета и одобряване на дългосрочния бюджет на ЕС – „Многогодишната финансова рамка“.

Share

Skip to content