Не оставяй избора
в ръцете на другите

КАК РАБОТИ ПРОЦЕСЪТ
ПО ГЛАСУВАНЕ?

Европейските избори са на всеки 5 години. Броят на местата в Европейския парламент се разпределя в зависимост от броя на населението на всяка страна, като по-големите страни имат повече представители. Това гарантира справедливо представителство на всички европейски граждани.

Виж видеото за гласуването

МОЖЕШ ЛИ ДА ГЛАСУВАШ?

Европейски гражданин ли си на възраст 18 години или повече (16 години в Белгия, Австрия, Германия и Малта и 17 години в Гърция)? Ако да, поздравления! Ти си част от 360-те милиона европейски граждани, които имат право да гласуват! Виж по-долу как да се регистрираш за гласуване!

ПОЛЕЗЕН СЪВЕТ

Разгледайте манифестите на кандидатите, които искат да гласуваш за тях, и ги сравни с работата им на национално или международно равнище. Направили ли са това, което са обещали? Гласуването е вашата сила да съдите своите представители.

Share

Skip to content