Nenech za sebe
rozhodnout ostatní

CO TO JEST EP?

Evropský parlament je důležitým fórem pro politickou diskusi a rozhodování na úrovni EU.

Poslanci Evropského parlamentu (EP) jsou přímo voleni voliči ve všech členských státech, aby zastupovali zájmy občanů při tvorbě právních předpisů EU a zajišťovali demokratické fungování ostatních institucí EU.

V letech 2024-2029 bude ve 27 členských státech Evropské unie voleno 720 poslanců Evropského parlamentu. Od roku 1979 jsou poslanci Evropského parlamentu voleni ve všeobecných a přímých volbách na pětileté období.

Současná předsedkyně Evropského parlamentu je Roberta Metsola.

Zhlédněte tato videa:

ČLENOVÉ

705 současných poslanců Evropského parlamentu
(Členové
EVROPSKÝ
Parlament) 

PREZIDENT

Roberta Metsola

JAK FUNGUJE EVROPSKÝ PARLAMENT?

Poslanci Evropského parlamentu (EP) nepracují sami, většina z nich se sdružuje do politických skupin na základě svého přesvědčení a priorit, aby měli větší vliv na zákony a politiky EU.

V Evropském parlamentu je v současné době 7 politických skupin:

Poslanci Evropského parlamentu se také připojují k jednomu nebo několika z 20 stálých „výborů„, které pracují na různých politikách. Například Výbor pro kulturu a vzdělávání (CULT) je tím, kdo obvykle pracuje na legislativních návrzích souvisejících s programem Erasmus+. Jejich debaty jsou veřejné a každý je může sledovat na webu (podívejte se na stránky
nadcházející živá setkání
).

Poslanci Evropského parlamentu se scházejí v průměru jednou měsíčně na plenárních zasedáních. Na těchto zasedáních projednávají a hlasují o návrzích zákonů, které měsíce připravovaly výbory a politické skupiny.

Video: Jak funguje Evropský parlament

Video: Politické skupiny Evropského parlamentu

CO DĚLÁ
PARLAMENT?

Parlament má tři hlavní úlohy.

LEGISLATIVA

přijímání zákonů EU společně s Radou EU na základě návrhů Evropské komise a rozhodování o mezinárodních dohodách.

NADŘÍZENÝ

zkoumání petic občanů a provádění šetření; volba předsedy Komise; schvalování Komise jako orgánu a schvalování způsobu, jakým byly vynaloženy prostředky z rozpočtu EU.

ROZPOČETNÍ

sestavování rozpočtu EU společně s Radou a schvalování dlouhodobého rozpočtu EU, tzv. víceletého finančního rámce.

Share

Skip to content