Nenech za sebe
rozhodnout ostatní

We are facing today some of the greatest challenges in history and we can often feel powerless and isolated. But we should remember that we are many and that our ideas are powerful. The challenges we face go beyond national borders and we have to face them together.

Voting in the EU elections means choosing the people who will turn our ideas into laws and promote them across the world. It is one of the many small, yet crucial, steps we must make to give a chance to our ideas.

WHY SHOULD
WE VOTE?

The European Parliament is involved in different important matters that affect our everyday lives. It passes laws and initiatives that are implemented in the European Union and that have consequences across the world.

Erasmus+, založený v roce 1987, je stěžejním programem EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport. Každý rok se vzdělávacích aktivit v zahraničí účastní více než 640 000 účastníků! Evropský parlament se vždy zasazoval o navýšení rozpočtu programu Erasmus+.

Instituce EU přijaly „Posílené záruky pro mladé lidi“, což je závazek všech členských států zajistit, aby všichni mladí lidé do 30 let dostali kvalitní nabídku zaměstnání, dalšího vzdělávání, učňovské přípravy nebo stáže do čtyř měsíců od okamžiku, kdy se stali nezaměstnanými nebo ukončili vzdělávání. Od roku 2020 Evropský parlament pravidelně vyzývá k závaznosti záruky pro mladé lidi a odsuzuje neplacené stáže a učňovskou přípravu.

Evropský parlament přijal 24. června 2021 zákon EU o klimatu, který stanoví právně závazný cíl snížit emise o 55 % do roku 2030 a dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050.

EU přijala několik konkrétních opatření, například opatření týkající se zákazu plastů na jedno použití na trhu EU a dekarbonizace odvětví letectví v rámci „Evropské zelené dohody„.

 

Evropský parlament důsledně podporuje vytvoření soudržné politiky veřejného zdraví. Na začátku současného legislativního období například prosadil, aby se boj proti rakovině stal hlavní prioritou zdravotní politiky EU.

V roce 2023 dorazilo do Evropy více než 220 000 migrantů, přičemž více než 2 800 jich zemřelo nebo se pohřešuje. Migrace je evropskou výzvou, která vyžaduje evropskou reakci. Evropský parlament se podílí na „Novém paktu o migraci a azylu“ – souboru předpisů a politik, které mají vytvořit spravedlivější, účinnější a udržitelnější migrační a azylový proces v EU.

Díky obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) se EU ujala vedení v modernizaci a posílení práv a svobod uživatelů při ochraně jejich osobních údajů, a tedy i vašeho soukromí!

Evropská unie je založena na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv. Aby bylo zajištěno dodržování těchto hodnot, jsou závažná a trvající porušení hodnot EU ze strany členského státu sankcionována ze strany EU.

EU stanoví společná pravidla na ochranu tvých práv v oblasti sociálního zabezpečení při pohybu v rámci Evropy. Patří mezi ně zdravotní péče, práce, důchod, nezaměstnanost, rodinné dávky! Evropský parlament po celá léta volá po odpovídající sociální ochraně, zejména pro zranitelné skupiny.

Program „Roam-like-at-home“ (Roaming za domácích podmínek), který umožňuje cestujícím z Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru volat, psát zprávy a surfovat v Evropské unii bez dalších poplatků, byl prodloužen do roku 2032! Jednou ze základních zásad EU je volný pohyb osob, cestování v rámci EU je nebývale snadné.

Share

Skip to content