Lad ikke andre
vælge for dig

HVAD ER EUROPA-PARLAMENTET?

Europa-Parlamentet er et vigtigt forum for politisk debat og beslutningstagning på EU-plan.

Medlemmerne af Europa-Parlamentet (MEP’erne) vælges direkte af vælgerne i alle medlemslande for at repræsentere borgernes interesser i forbindelse med EU-lovgivning og for at sikre, at andre EU-institutioner fungerer demokratisk.

I 2024-2029 vil der være 720 MEP’er eller medlemmer af Europa-Parlamentet valgt i de 27 medlemslande i Den Europæiske Union.
Siden 1979 har MEP’erne været valgt ved almindelige direkte valg for en femårig periode.

Den nuværende formand for Europa-Parlamentet er Roberta Metsola.

Se disse videoer:

MEDLEMMER

705 nuværende MEP’er
(Medlemmer af
Europæisk
Parlamentet) 

PRÆSIDENT

Roberta Metsola

HVORDAN FUNGERER EUROPA-PARLAMENTET?

Medlemmer af Parlamentet (MEP’er) arbejder ikke alene, de fleste af dem slutter sig til politiske grupper baseret på deres overbevisninger og prioriteter for at få større indflydelse på EU’s love og politikker.

I øjeblikket er der 7 politiske grupper i Europa-Parlamentet:

MEP’erne deltager også i et eller flere af de 20 stående “udvalg“, der arbejder med forskellige politikker.
For eksempel er Kultur- og Uddannelsesudvalget (CULT) det, der normalt arbejder med lovforslag relateret til Erasmus+-programmet.
Deres debatter er offentlige og kan streames på nettet af alle (tjek

kommende live-sessioner
).

Medlemmerne af Europa-Parlamentet mødes i gennemsnit en gang om måneden til plenarmøder.
Under disse sessioner debatterer og stemmer de om lovforslag, der er blevet forberedt i månedsvis af udvalgene og de politiske grupper.

Video: Sådan fungerer Europa-Parlamentet

Video: De politiske grupper i Europa-Parlamentet

HVAD GØR
PARLAMENTET GØRE?

Parlamentet har 3 hovedroller.

LOVGIVNING

Vedtager EU-lovgivning sammen med Rådet for Den Europæiske Union baseret på Europa-Kommissionens forslag og træffer beslutninger om internationale aftaler.

TILSYN

Behandling af borgernes andragender og iværksættelse af undersøgelser; valg af kommissionsformand; godkendelse af Kommissionen som organ og godkendelse af, hvordan EU’s budgetter er blevet brugt.

BUDGET

Fastsættelse af EU’s budget sammen med Rådet og godkendelse af EU’s langsigtede budget, den “flerårige finansielle ramme”.

Share

Skip to content