Μην αφήνεις άλλους
να επιλέγουν για εσένα

Αντιμετωπίζουμε σήμερα μερικές από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της ιστορίας και συχνά νιώθουμε ανίσχυροι και απομονωμένοι. Πρέπει όμως να θυμόμαστε ότι είμαστε πολλοί και ότι οι ιδέες μας είναι ισχυρές. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε ξεπερνούν τα εθνικά σύνορα και πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε από κοινού.

Η ψήφος στις ευρωεκλογές σημαίνει ότι επιλέγετε τους ανθρώπους που θα μετατρέψουν τις ιδέες μας σε νόμους και θα τις προωθήσουν σε όλο τον κόσμο. Είναι ένα από τα πολλά μικρά, αλλά κρίσιμα βήματα, που πρέπει να κάνουμε για να δώσουμε μια ευκαιρία στις ιδέες μας.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΜΕ;

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ασχολείται με διάφορα σημαντικά θέματα που επηρεάζουν την καθημερινή μας ζωή. Ψηφίζει νόμους και πρωτοβουλίες που εφαρμόζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν συνέπειες σε ολόκληρο τον κόσμο.

Το Erasmus+, που θεσπίστηκε το 1987, είναι το εμβληματικό πρόγραμμα της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό. Κάθε χρόνο, πάνω από 640.000 συμμετέχοντες λαμβάνουν μέρος σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο εξωτερικό! Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν πάντα υπέρμαχος της αύξησης του προϋπολογισμού του Erasmus+.

Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ υιοθέτησαν την “Ενισχυμένη Εγγύηση για τη ΝΕολαία”, μια δέσμευση όλων των κρατών μελών να εξασφαλίσουν ότι όλοι οι νέοι ηλικίας κάτω των 30 ετών θα λάβουν μια ποιοτική προσφορά απασχόλησης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, μαθητείας ή πρακτικής άσκησης εντός 4 μηνών από τη στιγμή που θα μείνουν άνεργοι ή θα εγκαταλείψουν την εκπαίδευση. Από το 2020, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά τακτικά να γίνουν δεσμευτικές οι εγγυήσεις για τη νεολαία και καταδικάζει την απλήρωτη πρακτική άσκηση και τη μαθητεία.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τον νόμο της ΕΕ για το κλίμα στις 24 Ιουνίου 2021, ο οποίος καθιστά νομικά δεσμευτικό τον στόχο της μείωσης των εκπομπών κατά 55% έως το 2030 και της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050.

Η ΕΕ έλαβε αρκετές συγκεκριμένες δράσεις, όπως αυτή που αφορούσε την απαγόρευση των πλαστικών μιας χρήσης από την αγορά της ΕΕ και την απαλλαγή του τομέα των αερομεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές στο πλαίσιο της “Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας“.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει προωθήσει σταθερά τη χάραξη μιας συνεκτικής πολιτικής για τη δημόσια υγεία. Στην αρχή της τρέχουσας νομοθετικής περιόδου, για παράδειγμα, πίεσε ώστε η καταπολέμηση του καρκίνου να αποτελέσει κορυφαία προτεραιότητα της πολιτικής υγείας της ΕΕ.

Το 2023, περισσότεροι από 220.000 μετανάστες έφτασαν στην Ευρώπη, ενώ περισσότεροι από 2.800 πέθαναν ή εξαφανίστηκαν. Η μετανάστευση είναι μια ευρωπαϊκή πρόκληση που απαιτεί ευρωπαϊκή απάντηση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετέχει στο “Νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο” – ένα σύνολο κανονισμών και πολιτικών για τη δημιουργία μιας πιο δίκαιης, αποτελεσματικής και βιώσιμης διαδικασίας μετανάστευσης και ασύλου για την ΕΕ.

Χάρη στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ), η ΕΕ έχει πρωτοστατήσει στον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των χρηστών για την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων και, ως εκ τούτου, της ιδιωτικής σου ζωής!

Η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για να διασφαλιστεί ο σεβασμός αυτών των αξιών, η ΕΕ επιβάλλει κυρώσεις στις σοβαρές και επίμονες παραβιάσεις των αξιών της ΕΕ από ένα κράτος μέλος.

Η ΕΕ προβλέπει κοινούς κανόνες για την προστασία των δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης όταν μετακινείστε εντός της Ευρώπης. Σε αυτά περιλαμβάνονται η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, η εργασία, η σύνταξη, η ανεργία, τα οικογενειακά επιδόματα! Διαχρονικά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά επαρκή κοινωνική προστασία, ιδίως για τις ευάλωτες ομάδες.

Το πρόγραμμα “Roam-like-at-home”, το οποίο επιτρέπει στους ταξιδιώτες της ΕΕ και του ΕΟΧ να καλούν, να στέλνουν μηνύματα και να σερφάρουν στην ΕΕ χωρίς επιπλέον χρεώσεις, παρατάθηκε έως το 2032! Μία από τις βασικές αρχές της ΕΕ είναι η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, και τα ταξίδια εντός της ΕΕ είναι πρωτοφανώς εύκολα.

Share

Μετάβαση στο περιεχόμενο