Μην αφήνεις άλλους
να επιλέγουν για εσένα

TI EINAI TO EYΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ;

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ένα σημαντικό όργανο πολιτικής συζήτησης και λήψης αποφάσεων σε επίπεδο ΕΕ.

Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Ευρωβουλευτές) εκλέγονται απευθείας από τους ψηφοφόρους σε όλα τα Κράτη Μέλη για να εκπροσωπούν τα συμφέροντα των πολιτών όσον αφορά τη νομοθεσία της ΕΕ και να διασφαλίζουν ότι τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ λειτουργούν δημοκρατικά.

Για την περίοδο 2024-2029, θα εκλεγούν 720 ευρωβουλευτές ή μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από το 1979 οι ευρωβουλευτές εκλέγονται με άμεση και καθολική ψηφοφορία για μια πενταετή περίοδο.

Η σημερινή Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι η Roberta Metsola.

Δες αυτά τα βίντεο:

ΜΕΛΗ

“705 σημερινοί ευρωβουλευτές
(Μέλη του
Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Roberta Metsola

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ;

Οι Ευρωβουλευτές δεν εργάζονται μόνοι τους, αλλά οι περισσότεροι από αυτούς συμμετέχουν σε πολιτικές ομάδες με βάση τις πεποιθήσεις και τις προτεραιότητές τους, προκειμένου να έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο στους νόμους και τις πολιτικές της ΕΕ.

Επί του παρόντος, υπάρχουν 7 πολιτικές ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:

Οι Ευρωβουλευτές συμμετέχουν επίσης σε μία ή περισσότερες από τις 20 μόνιμεςεπιτροπέςπου ασχολούνται με διάφορες πολιτικές. Για παράδειγμα, η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας (CULT) είναι αυτή που συνήθως ασχολείται με νομοθετικές προτάσεις που σχετίζονται με το πρόγραμμα Erasmus+. Οι συζητήσεις τους είναι δημόσιες και μπορούν να μεταδοθούν μέσω διαδικτυακής ροής από τον ιστότοπο του Κοινοβουλίου (ελέγξτε τις προσεχείς ζωντανές συνεδριάσεις).

Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συνεδριάζουν κατά μέσο όρο μία φορά τον μήνα, σε συνεδριάσεις ολομέλειας. Κατά τη διάρκεια αυτών των συνεδριάσεων, συζητούν και ψηφίζουν προτάσεις νόμου που έχουν προετοιμαστεί επί μήνες από τις επιτροπές και τις πολιτικές ομάδες.

Βίντεο: Πώς λειτουργεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Βίντεο: Οι πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

ΤΙ ΚΑΝΕΙ
ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ;

Το κοινοβούλιο έχει 3 κύριους ρόλους.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΣ

Ψηφίζει νόμους της ΕΕ, μαζί με το Συμβούλιο της ΕΕ, βάσει προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αποφασίζει για διεθνείς συμφωνίες.

ΕΠΟΠΤΙΚΟΣ

Εξέταση αναφορών των πολιτών και διενέργεια ερευνών, εκλογή του Προέδρου της Επιτροπής, έγκριση της Επιτροπής ως οργάνου και έγκριση του τρόπου με τον οποίο δαπανήθηκαν οι προϋπολογισμοί της ΕΕ.

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ

Κατάρτιση του προϋπολογισμού της ΕΕ μαζί με το Συμβούλιο και έγκριση του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ, του “Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου”.

Share

Μετάβαση στο περιεχόμενο