Älä anna muiden
valita puolestasi

MIKÄ ON EUROOPAN PARLAMENTTI?

Euroopan parlamentti on tärkeä foorumi poliittiselle keskustelulle ja päätöksenteolle EU:n tasolla.

Kaikkien jäsenvaltioiden äänestäjät valitsevat Euroopan parlamentin jäsenet (”mepit”) suorilla vaaleilla edustamaan kansalaisten etuja EU:n lainsäädäntötyössä ja varmistamaan, että muut EU:n toimielimet toimivat demokraattisesti.

Vuosille 2024–2029 valitaan 720 meppiä eli Euroopan parlamentin jäsentä Euroopan unionin 27 jäsenvaltiosta. Vuodesta 1979 lähtien Euroopan parlamentin jäsenet on valittu välittömillä yleisillä vaaleilla viideksi vuodeksi.

Euroopan parlamentin nykyinen puheenjohtaja on Roberta Metsola.

Katso nämä videot:

JÄSENET

705 nykyistä meppiä
(Euroopan
parlamentin
jäsentä) 

PUHEENJOHTAJA

Roberta Metsola

MITEN EUROOPAN PARLAMENTTI TOIMII?

Parlamentin jäsenet eivät työskentele yksin, vaan useimmat heistä liittyvät poliittisiin ryhmiin näkemyksensä ja prioriteettiensa perusteella voidakseen vaikuttaa enemmän EU:n lainsäädäntöön ja politiikkaan.

Tällä hetkellä Euroopan parlamentissa on 7 poliittista ryhmää:

Euroopan parlamentin jäsenet osallistuvat myös yhteen tai useampaan 20 pysyvästävaliokunnasta, jotka käsittelevät erilaisia politiikka-alueita. Esimerkiksi kulttuuri- ja koulutusvaliokunta (CULT) keskittyy yleensä Erasmus+ -ohjelmaan liittyvien lainsäädäntöehdotusten käsittelyyn. Valiokuntien keskustelut ovat julkisia, ja kaikki voivat seurata niitä suorana verkossa (katso tulevat live-sessiot).

Euroopan parlamentin jäsenet kokoontuvat keskimäärin kerran kuukaudessa täysistuntoihin. Näissä istunnoissa he keskustelevat ja äänestävät lakiehdotuksista, jotka valiokunnat ja poliittiset ryhmät ovat valmistelleet kuukausien ajan.

Video: Kuinka Euroopan parlamentti toimii

Video: Euroopan parlamentin poliittiset ryhmät

MITÄ
PARLAMENTTI TEKEE?

Parlamentilla on kolme pääroolia.

LAINSÄÄDÄNTÖ

EU-lakien hyväksyminen yhdessä EU:n neuvoston kanssa Euroopan komission ehdotuksiin perustuen, ja päätökset kansainvälisistä sopimuksista.

VALVONTA

Kansalaisten vetoomusten tarkastelu ja tutkinnan aloittaminen; Komission puheenjohtajan valinta; Komission hyväksyminen kokonaisuutena ja EU:n budjetin hyväksyminen.

TALOUSARVIO

EU:n talousarvion laatiminen yhdessä neuvoston kanssa ja EU:n pitkän aikavälin talousarvion eli monivuotisen rahoituskehyksen hyväksyminen.

Share

Skip to content