Älä anna muiden
valita puolestasi

Kohtaamme nykypäivänä joitain historian suurimmista haasteista, ja usein voimme tuntea olomme voimattomiksi ja eristyneiksi. Mutta meidän tulee muistaa, että emme ole yksin ja että ideoillamme on muutosvoimaa. Kohtaamamme haasteet ylittävät kansalliset rajat, ja meidän on kohdattava ne yhdessä.

Äänestämällä EU-vaaleissa valitsemme ne ihmiset, jotka muuttavat ideamme laeiksi ja edistävät niitä maailmanlaajuisesti. Se on yksi monista pienistä, mutta ratkaisevista askelista, joita meidän on otettava antaaksemme ideoillemme mahdollisuuden.

MIKSI MEIDÄN
TULISI ÄÄNESTÄÄ?

Euroopan parlamentti on mukana erilaisissa tärkeissä asioissa, jotka vaikuttavat jokapäiväiseen elämäämme. Se hyväksyy lakeja ja aloitteita, jotka pannaan täytäntöön Euroopan unionissa ja joilla on seurauksia kaikkialla maailmassa.

Vuonna 1987 perustettu Erasmus+ -ohjelma on EU:n lippulaivahanke koulutuksen, nuorison ja urheilun alalla.

Joka vuosi yli 640 000 osallistujaa osallistuu oppimistoimintaan ulkomailla. Euroopan parlamentti on aina ollut puolestapuhuja Erasmus+ -budjetin kasvattamiseksi.

EU:n toimielimet ovat käynnistäneet “vahvistetun nuorisotakuun”: kaikki jäsenvaltiot ovat sitoutuneet varmistamaan, että kaikki alle 30-vuotiaat nuoret saavat laadukkaan työtarjouksen, jatkokoulutuksen, oppisopimuskoulutuksen tai harjoittelupaikan neljän kuukauden kuluessa työttömäksi jäämisestä tai koulutuksen päättymisestä.
Euroopan parlamentti on vuodesta 2020 lähtien vaatinut säännöllisesti, että nuorisotakuun tulisi olla sitova ja että palkattomat harjoittelut ja oppisopimuskoulutukset tuomittaisiin.

Euroopan parlamentti hyväksyi EU:n ilmastolain 24. kesäkuuta 2021, mikä tekee sitovaksi tavoitteen vähentää päästöjä 55 % vuoteen 2030 mennessä ja saavuttaa ilmastoneutraalius vuoteen 2050 mennessä.
EU on toteuttanut useita konkreettisia toimenpiteitä, kuten yhden käyttökerran muovin kieltämisen EU-markkinoilla ja lentoliikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämisen osana ”Euroopan vihreää sopimusta”.

Euroopan parlamentti on johdonmukaisesti edistänyt yhtenäisen kansanterveyspolitiikan luomista. Esimerkiksi nykyisen vaalikauden alussa se painotti syövän voittamisen nostamista EU:n terveyspolitiikan tärkeimmäksi tavoitteeksi.

Vuonna 2023 Eurooppaan saapui yli 220 000 maahanmuuttajaa, kun taas yli 2 800 ihmistä kuoli tai katosi. Maahanmuutto on eurooppalainen haaste, joka vaatii Euroopalta vastausta.
Euroopan parlamentti on mukana “Uudessa sopimuksessa maahanmuutosta ja turvapaikasta”, joka on joukko sääntöjä ja toimintaperiaatteita, jotta voimme luoda oikeudenmukaisemman, tehokkaamman ja kestävämmän maahanmuutto- ja turvapaikkaprosessin EU:lle.

Yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) ansiosta EU on ottanut johtoaseman nykyaikaistaessaan ja vahvistaessaan käyttäjien oikeuksia ja vapauksia suojata henkilötietojaan ja siten myös yksityisyyttäsi!

Euroopan unioni perustuu ihmisarvon kunnioittamisen, vapauden, demokratian, tasa-arvon, oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen arvoille.
Näiden arvojen kunnioittamisen varmistamiseksi EU määrää seuraamuksia, jos jokin jäsenvaltio rikkoo vakavasti ja toistuvasti EU:n arvoja.

EU tarjoaa yhteiset säännöt sosiaaliturvaoikeuksien suojaamiseksi Euroopan sisällä muutettaessa.
Näitä ovat terveydenhuolto, työ, eläke, työttömyys ja perheetuudet!
Euroopan parlamentti on vuosien ajan vaatinut riittävää sosiaaliturvaa erityisesti heikossa asemassa oleville ryhmille.

”Roam-like-at-home” -järjestelmää, jonka avulla EU:n ja ETA:n matkustajat voivat soittaa, lähettää tekstiviestejä ja surffata EU:ssa ilman lisämaksuja, jatkettiin vuoteen 2032 asti! Yksi EU:n perusperiaatteista on ihmisten vapaa liikkuvuus. EU:n sisällä matkustaminen on ennennäkemättömän helppoa.

Share

Skip to content