Neleiskite kitiems
pasirinkti už jus

KAIP VYKSTA BALSAVIMAS
PROCESO DARBAS?

Rinkimai į Europos Parlamentą rengiami kas penkerius metus. .
vietų skaičius
Europos Parlamente skirstomi pagal kiekvienos šalies gyventojų skaičių – didesnėms šalims tenka daugiau atstovų. Taip užtikrinamas sąžiningas atstovavimas visiems Europos piliečiams.

Peržiūrėkite vaizdo įrašą apie balsavimą

AR GALITE BALSUOTI?

Ar esate 18 metų ar vyresnis Europos pilietis (Belgijoje, Austrijoje, Vokietijoje ir Maltoje – 16 metų, Graikijoje – 17 metų)? Jei taip, sveikiname! Jūs esate dalis iš 360 milijonų Europos piliečių, turinčių teisę balsuoti! Toliau skaitykite, kaip užsiregistruoti savo šalyje!

PATARIMAS

Susipažinkite su kandidatų, prašančių jūsų balso, manifestais ir palyginkite su jų darbais nacionaliniu ar tarptautiniu lygmeniu. Ar jų žodžiai atitinka jų veiksmus? Balsuodami galite spręsti apie savo atstovus.

Share

Skip to content