Neļauj citiem
izvēlēties tavā vietā

KAS IR EIROPAS PARLAMENTS?

Eiropas Parlaments ir būtisks forums ES līmeņa politiskajām debatēm un lēmumu pieņemšanai.

Eiropas Parlamenta deputātus ievēlē tiešās vēlēšanās no katras dalībvalsts. Viņi pārstāv iedzīvotāju intereses ES tiesību aktu izstrādē, kā arī raugās, lai citas ES iestādes darbotos demokrātiski.

No 2024. līdz 2029. gadam Eiropas Parlamentā strādās 720 deputāti ievēlēti 27 Eiropas Savienības dalībvalstīs. Kopš 1979. gada Eiropas Parlamenta deputāti tiek ievēlēti tiešās vispārējās vēlēšanās uz pieciem gadiem.

Pašreizējā Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja ir Roberta Metsola.

Apskatiet šos videoklipus:

DEPUTĀTI

Šobrīd ir 705
Eiropas
Parlamenta
deputāti 

Šobrīd ir 705 Eiropas Parlamenta deputāti

Roberta Metsola

KĀ DARBOJAS EIROPAS PARLAMENTS?

Eiropas Parlamenta (EP) deputāti nestrādā vienatnē, lielākā daļa no viņiem apvienojas politiskajās grupās, pamatojoties uz saviem uzskatiem un prioritātēm, lai vairāk ietekmētu ES tiesību aktus un politiku.

Šobrīd Eiropas Parlamentā ir 7 politiskās grupas (frakcijas):

EP deputāti arī pievienojas vienai vai vairākām no 20 Eiropas Parlamenta komitejām“, kas strādā pie dažādām politikas jomām. Piemēram, Kultūras un izglītības komiteja (CULT) parasti strādā pie tiesību aktu priekšlikumiem, kas saistīti ar programmu “Erasmus+”. Tās debates notiek publiski, un tās ikviens var vērot tīmeklī (skatiet gaidāmās tiešraides sesijas).

Eiropas Parlamenta deputāti sanāk kopā vidēji reizi mēnesī plenārsēdēs. Šajās sesijās viņi debatē un balso par tiesību aktu priekšlikumiem, kurus mēnešiem ilgi ir gatavojušas komitejas un politiskās grupas.

Video: Kā darbojas Eiropas Parlaments

Video: Eiropas Parlamenta politiskās grupas

KO DARA
PARLAMENTS?

Parlamentam ir trīs galvenās lomas.

LIKUMDOŠANA

Kopā ar ES valstu valdību pārstāvjiem Eiropas Savienības Padomē un pamatojoties uz Eiropas Komisijas priekšlikumiem, Eiropas Parlaments atbild par ES tiesību aktu pieņemšanu un starptautiskajiem līgumiem.

UZRAUDZĪBA

Iedzīvotāju petīciju izskatīšana un izmeklēšanas veikšana; Eiropas Komisijas priekšsēdētāja ievēlēšana; Komisijas kā struktūras apstiprināšana un ES budžeta izlietojuma uzraudzība.

BUDŽETS

ES budžeta veidošana kopā ar Padomi un ES ilgtermiņa budžeta – “daudzgadu finanšu shēmas” – apstiprināšana.

Share

Skip to content