Tħallix lil ħaddieħor
agħżel għalik

X'INHU IL-PARLAMENT EWROPEW?

Il-Parlament Ewropew huwa forum importanti għad-dibattitu politiku u t-teħid ta’ deċiżjonijiet fil-livell tal-UE.

Il-Membri tal-Parlament Ewropew (MEPs) huma eletti direttament mill-votanti fl-Istati Membri kollha biex jirrappreżentaw l-interessi tan-nies fir-rigward tat-tfassil tal-liġijiet tal-UE u biex jiżguraw li istituzzjonijiet oħra tal-UE qed jaħdmu b’mod demokratiku.

Għall-2024-2029, se jkun hemm 720 MPE jew Membru tal-Parlament Ewropew elett fis-27 Stat Membru tal-Unjoni Ewropea. Mill-1979 il-MPE ġew eletti b’vot universali dirett għal perjodu ta’ ħames snin.

Il-President attwali tal-Parlament Ewropew hija Roberta Metsola.

Ara dawn il-videos:

MEMBRI

705 MPE attwali
(Membri tal-
Ewropea
Parlament) 

PRESIDENT

Roberta Metsola

KIF TAĦDEM IL-PARLAMENT EWROPEW?

Il-Membri Parlamentari (MEPs) ma jaħdmux waħedhom, ħafna minnhom jingħaqdu ma’ gruppi politiċi bbażati fuq it-twemmin u l-prijoritajiet tagħhom sabiex ikollhom impatt akbar fuq il-liġijiet u l-politiki tal-UE.

Bħalissa, hemm 7 gruppi politiċi fil-Parlament Ewropew:

Il-MPE jissieħbu wkoll f’wieħed jew aktar mill-20 “ kumitat ” permanenti” li jaħdmu fuq diversi policies. Pereżempju, il-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni (CULT) huwa dak li normalment jaħdem fuq proposti leġiżlattivi relatati mal-programm Erasmus+. Id-dibattiti tagħhom isiru fil-pubbliku u jistgħu jiġu webstreamed minn kulħadd (iċċekkja l- sessjonijiet live li ġejjin ).

Il-Membri tal-Parlament Ewropew jiltaqgħu flimkien darba fix-xahar bħala medja, f’sessjonijiet plenarji . Matul dawn is-sessjonijiet, jiddibattu u jivvutaw fuq proposti ta’ liġi li ilhom xhur imħejjija mill-kumitati u l-gruppi politiċi.

Filmat: Kif jaħdem il-Parlament Ewropew

Filmat: Il-Gruppi Politiċi tal-Parlament Ewropew

X'JAGĦMEL
IL-PARLAMENT DO?

Il-parlament għandu 3 rwoli ewlenin.

LEĠIŻLATTIVA

Tgħaddi liġijiet tal-UE, flimkien mal-Kunsill tal-UE, ibbażati fuq proposti tal-Kummissjoni Ewropea u tiddeċiedi dwar ftehimiet internazzjonali.

SUPERVIŻORJA

L-eżaminazzjoni tal-petizzjonijiet taċ-ċittadini u t-twaqqif ta’ inkjesti; L-elezzjoni tal-President tal-Kummissjoni; L-approvazzjoni tal-Kummissjoni bħala korp u l-approvazzjoni tal-mod kif intefqu l-baġits tal-UE.

BAĠITARJU

L-istabbiliment tal-baġit tal-UE, flimkien mal-Kunsill u l-approvazzjoni tal-baġit fit-tul tal-UE, il-“Qafas Finanzjarju Pluriennali”.

Share

Skip to content