Laat anderen niet
voor jou kiezen

We staan vandaag voor enkele van de grootste uitdagingen in de geschiedenis en we kunnen ons vaak machteloos en geïsoleerd voelen. Maar we moeten onthouden dat we met velen zijn en dat onze ideeën krachtig zijn. De uitdagingen waar we voor staan overschrijden de landsgrenzen en we moeten ze samen aangaan.

Stemmen voor de EU-verkiezingen betekent kiezen voor de mensen die onze ideeën zullen omzetten in wetten en ze wereldwijd zullen promoten. Het is een van de vele kleine, maar cruciale stappen die we moeten zetten om onze ideeën een kans te geven.

WAAROM ZOUDEN
WE STEMMEN?

Het Europees Parlement is betrokken bij verschillende belangrijke zaken die ons dagelijks leven beïnvloeden. Het neemt wetten en initiatieven aan die worden geïmplementeerd in de Europese Unie en die gevolgen hebben over de hele wereld.

Erasmus +, opgericht in 1987, is het vlaggenschipprogramma van de EU voor onderwijs, training, jeugd en sport. Elk jaar nemen meer dan 640.000 deelnemers deel aan leeractiviteiten in het buitenland! Het Europees Parlement heeft zich altijd sterk gemaakt voor een verhoging van het budget voor Erasmus+.

De EU-instellingen hebben de “versterkte jeugdgarantie” aangenomen, een verbintenis van alle lidstaten om ervoor te zorgen dat alle jongeren onder de 30 jaar een kwalitatief goed aanbod krijgen voor werk, voortgezet onderwijs, een stage of een leercontract binnen een periode van 4 maanden nadat ze werkloos zijn geworden of het onderwijs hebben verlaten. Sinds 2020 heeft het Europees Parlement regelmatig opgeroepen tot de “Jeugdgarantie” om onbetaalde stages en leerlingplaatsen bindend te maken en af ​​te keuren.

Het Europees Parlement heeft op 24 juni 2021 de EU-klimaatwet aangenomen, die de doelstelling om de uitstoot tegen 2030 met 55% te verminderen en tegen 2050 klimaatneutraal te zijn, juridisch bindend maakt.

De EU heeft verschillende concrete maatregelen genomen, zoals het verbod op plastic voor eenmalig gebruik van de EU-markt en het koolstofvrij maken van de luchtvaartsector als onderdeel van de ”European Green Deal”.

Het Europees Parlement heeft de totstandkoming van een samenhangend volksgezondheidsbeleid consequent bevorderd. Aan het begin van de huidige zittingsperiode heeft het er bijvoorbeeld op aangedrongen om van kankerbestrijding een topprioriteit van het gezondheidsbeleid van de EU te maken.

In 2023 arriveerden meer dan 220.000 migranten in Europa, terwijl er meer dan 2.800 stierven of vermist raakten. Migratie is een Europese uitdaging die om een Europees antwoord vraagt. Het Europees Parlement is betrokken bij het “Nieuwe pact over migratie en asiel” – regelgeving en beleid om een ​​eerlijker, efficiënter en duurzamer migratie- en asielproces voor de EU te creëren.

Dankzij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft de EU het voortouw genomen bij het moderniseren en versterken van de rechten en vrijheden van gebruikers om hun persoonlijke gegevens, en dus ook jouw privacy, te beschermen!

De Europese Unie is gebaseerd op de waarden van respect voor de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten. “Om ervoor te zorgen dat deze waarden worden gerespecteerd, worden ernstige en aanhoudende schendingen van de EU-waarden door een lidstaat door de EU bestraft.”

De EU biedt gemeenschappelijke regels om jouw socialezekerheidsrechten te beschermen wanneer je binnen Europa verhuist. Deze omvatten gezondheidszorg, werk, pensioen, werkloosheid, gezinsbijslagen! Door de jaren heen heeft het Europees Parlement opgeroepen tot adequate sociale bescherming, vooral voor kwetsbare groepen.

De ‘Roam-like-at-home’-regeling, waarmee EU- en EER-reizigers zonder extra kosten in de EU kunnen bellen, sms’en en surfen op het internet, is verlengd tot 2032! Een van de kernbeginselen van de EU is het vrije verkeer van personen, reizen binnen de EU is ongekend eenvoudig.

Share

Ga naar de inhoud