Laat anderen niet
voor jou kiezen

WAT IS HET EUROPEES PARLEMENT?

Het Europees Parlement is een belangrijk forum voor politiek debat en besluitvorming op EU-niveau.

De leden van het Europees Parlement (MEP’s) worden rechtstreeks gekozen door de kiezers in alle lidstaten om de belangen van de mensen te vertegenwoordigen met betrekking tot de EU-wetgeving en om ervoor te zorgen dat andere EU-instellingen democratisch werken.

Voor 2024-2029 zullen er 720 leden van het Europees Parlement of leden van het Europees Parlement gekozen in de 27 lidstaten van de Europese Unie.
Sinds 1979 worden de leden van het Europees Parlement gekozen door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen voor een periode van vijf jaar.

De huidige voorzitter van het Europees Parlement is Roberta Metsola.

Bekijk deze video’s:

LEDEN

705 huidige EP-leden
(Leden van de
Europese
Parlement) 

PRESIDENT

Roberta Metsola

HOE WERKT HET EUROPEES PARLEMENT?

Parlementsleden werken niet alleen, de meesten sluiten zich aan bij fracties op basis van hun overtuigingen en prioriteiten om meer invloed te hebben op EU-wetgeving en -beleid.

Momenteel zijn er 7 fracties in het Europees Parlement:

Europarlementariërs worden ook lid van een of meer van de 20 permanente “commissies” die aan verschillende beleidslijnen werken.
De Commissie Cultuur en Onderwijs (CULT) is bijvoorbeeld degene die meestal werkt aan wetgevingsvoorstellen met betrekking tot het Erasmus+ programma.
Hun debatten worden in het openbaar gehouden en kunnen door iedereen via webstream worden gevolgd (bekijk de

komende live sessies
).

De leden van het Europees Parlement komen gemiddeld één keer per maand samen in plenaire zittingen.
Tijdens deze sessies debatteren en stemmen ze over wetsvoorstellen die maandenlang zijn voorbereid door de commissies en fracties.

Video: Hoe het Europees Parlement werkt

Video: De fracties van het Europees Parlement

WAT DOET
HET PARLEMENT?

Het parlement heeft 3 belangrijke rollen.

WETGEVING

Samen met de Raad van de EU EU-wetten aannemen op basis van voorstellen van de Europese Commissie en besluiten nemen over internationale overeenkomsten.

TOEZICHTHOUDEND

Het onderzoeken van verzoekschriften van burgers en het opzetten van onderzoeken; het kiezen van de voorzitter van de Commissie; het goedkeuren van de Commissie als orgaan en het goedkeuren van de manier waarop de EU-begrotingen zijn besteed.

BUDGETAIR

Samen met de Raad de EU-begroting vaststellen en de langetermijnbegroting van de EU, het “meerjarig financieel kader”, goedkeuren.

Share

Ga naar de inhoud