Nie pozwól innym
decydować za ciebie

CO TO JEST PARLAMENT EUROPEJSKI?

Parlament Europejski to miejsce, w którym odbywają się najciekawsze europejskie debaty polityczne oraz podejmowane są najważniejsze decyzje.

Posłowie do Parlamentu Europejskiego wybierani są bezpośrednio przez obywateli we wszystkich państwach członkowskich. Ich zadania to reprezentowanie interesów Europejczyków, tworzenie prawa oraz nadzorowanie funkcjonowania innych instytucji UE.

W Parlamencie Europejskim nowej kadencji zasiadać będzie 720 posłów, wybranych spośród przestawicieli 27 państw członkowskich Unii Europejskiej. Od 1979 roku europosłowie wybierani są w wyborach powszechnych na 5-letnią kadencję.

Obecnie przewodniczącą Parlamentu Europejskiego jest Roberta Metsola.

Obejrzyj te filmy:

SKŁAD

Obecnie 705 europosłów
(członków
Parlamentu
Europejskiego) 

PRZEWODNICZĄCA

Roberta Metsola

JAK DZIAŁA PARLAMENT EUROPEJSKI?

Europosłowie nie działają w pojedynkę. Aby mieć większy wpływ na prawo i politykę UE, większość z nich – w oparciu o swoje przekonania i priotytety – przyłącza się do grup politycznych.

Obecnie w Parlamencie Europejskimdziała 7 grup politycznych:

Posłowie do PE pracują rówież w komisjach”. Na przykład Komisja Kultury i Edukacji (CULT) zajmuje się wnioskami legislacyjnymi związanymi z programem Erasmus+. Komisji jest łącznie 20. Transmisje z obrad komisji można oglądać na stronach Parlamentu Europejskiego (sprawdź harmonogram sesji).

Członkowie Parlamentu Europejskiego spotykają się średnio raz w miesiącu na sesjach plenarnych, podczas których debatują i głosują nad propozycjami ustaw przygotowywanymi przez komisje i grupy polityczne.

Film: Jak działa Parlament Europejski?

Film: Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim

CZYM ZAJMUJE SIĘ
PARLAMENT EUROPEJSKI?

Parlament ma 3 głowne funkcje:

TWORZY PRAWO

Wspólnie z Radą UE i w oparciu o propozycje Komisji Europejskiej uchwala przepisy europejskiego prawa. Podejmuje również decyzje w sprawie umów międzynarodowych.

NADZORUJE

Sprawuje nadzór demokratyczny nad pozostałymi instytucjami europejskimi, rozpatruje petycje zgłaszane przez obywateli UE, powołuje komisje śledcze, monitoruje wybory.

TWORZY BUDŻET

Wraz z Radą ustanawia budżet UE oraz tzw. wieloletnie ramy finansowe.

Share

Skip to content