Nie pozwól innym
decydować za ciebie

W obliczu problemów, z jakimi zmagają się nasze karaje, często możemy czuć się bezsilni i osamotnieni. Powinniśmy jednak pamiętać, że jest nas wielu i że nasze głosy mają potężną moc. Wyzwania, przed którymi stoimy, wykraczają poza granice państw i musimy stawić im czoła wspólnie.

Głosując w eurowborach mamy możliwość wyboru ludzi, którzy za pomocą europejskiego prawa wcielą w życie idee, dzięki którym będzie się nam żyło lepiej. To jeden z wielu małych kroków, które musimy wykonać, aby mieć wpływ na naszą przyszłość.

DLACZEGO POWINIENEM
ZAGŁOSOWAĆ?

Parlament Europejski angażuje się w różne ważne sprawy, które mają wpływ na nasze codzienne życie. Uchwala prawa i inicjatywy, które później są wdrażane w całej Unii Europejskiej.

Ustanowiony w 1987 r. Erasmus+ jest sztandarowym programem UE na rzecz edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu. Co roku ponad 640 000 uczestników bierze udział w inicjatywach edukacyjnych za granicą! Parlament Europejski zawsze był zwolennikiem zwiększania budżetu programu Erasmus+.

Instytucje UE przyjęły tzw. wzmocnioną gwarancję dla młodzieży. Jest to zobowiązanie państw członkowskich do zapewnienia wszystkim młodym ludziom w wieku poniżej 30 lat możliwości stażu, zatrudnienia, dalszego kształcenia lub przygotowania zawodowego w okresie 4 miesięcy od zakończenia edukacji albo utraty pracy. Od 2020 r. Parlament Europejski regularnie wzywa do nadania gwarancji dla młodzieży charakteru wiążącego i potępia bezpłatne staże i praktyki zawodowe.

 

Parlament Europejski przyjął 24 czerwca 2021 r. Prawo klimatyczne UE, które zakłada ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w UE o 55% do 2030 r. i osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. UE już podjęła w tym kierunku konkretne działania, m.in. wprowadzeniła tzw. „dyrektywę plastikową” oraz rozpoczęła dekarbonizację sektora lotniczego w ramach „Europejskiego Zielonego Ładu”.

Parlament Europejski konsekwentnie działa na rzecz utworzenia spójnej unijnej polityki zdrowia publicznego, np. ogłaszając europejski plan walki z rakiem. Zgodnie z jego założeniami walka z rakiem stała się najwyższym priorytetem polityki zdrowotnej UE.

W 2023 r. do Europy przybyło ponad 220 000 migrantów, a ponad 2800 zginęło lub zaginęło podczas podróży. Migracja jest europejskim wyzwaniem wymagającym wspólnych działań wszystkich krajów UE. Parlament Europejski pracuje nad tzw.„Nowym paktem o migracji i azylu”. To zbiór przepisów i polityk mających na celu stworzenie bardziej sprawiedliwego i bardziej zrównoważonego procesu migracji i azylu w UE.

Dzięki wprowadzeniu Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), UE odegrała wiodącą rolę w modernizacji przepisów stojących na straży prywatności Europejczyków i ochrony ich danych osobowych.

Unia Europejska opiera się na wartościach poszanowania godności ludzkiej, wolności, demokracji, równości, praworządności i respektowania praw człowieka. Aby zapewnić poszanowanie tych wartości, UE sankcjonuje poważne i trwałe naruszenia wartości UE przez państwo członkowskie.

Prawodawstwo Unii Europejskiej określa wspólne dla wszystkich obywateli państw Wspólnoty prawa do zabezpieczeń socjalnych. Dotyczny to m.in. dostępu do opieki medycznej, pracy, świadczeń emerytalnych, zasiłków dla bezrobotnych czy świadczeń rodzinnych. Parlament Europejski działa na rzecz zapewniania Europejczykom, w szczególności grupom wykluczonym, odpowiedniej opieki społecznej. 

Zasada „Roam like at home”, dzięki której podróżujący po krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą dzwonić, smsować oraz korzystać z internetu bez dodatkowych opłat, została przedłużona do 2032 roku! Jednym z podstawowych założeń Unii Europejskiej jest swobodny przepływ osób – po krajach Wspólnoty możesz podróżować bez jakichkolwiek ograniczeń.

Share

Skip to content