Nenechajte druhých
vybrať za Vás

AKO FUNGUJE PROCES
HLASOVANIA?

Voľby do Európskeho parlamentu sa konajú každých 5 rokov. Na stránke .
počet kresiel
v Európskom parlamente sa prideľuje na základe počtu obyvateľov jednotlivých krajín, pričom väčšie krajiny majú viac zástupcov. To zabezpečuje spravodlivé zastúpenie všetkých európskych občanov.

Pozrite si video o hlasovaní

MÔŽETE VOLIŤ?

Ste európskym občanom vo veku 18 alebo viac rokov (16 v Belgicku, Rakúsku, Nemecku a na Malte, 17 v Grécku)? Ak áno, gratulujeme! Ste časť z 360 miliónov európskych občanov oprávnených voliť! Pozrite sa nižšie, ako sa zaregistrovať vo vašej krajine!

TIP

Pozrite si manifesty kandidátov, ktorí žiadajú o váš hlas a porovnajte ich s ich prácou na vnútroštátnej alebo medzinárodnej úrovni. Sú ich slová v súlade s ich činmi? Hlasovanie je vašou mocou súdiť svojich zástupcov.

Share

Skip to content