Nenechajte druhých
vybrať za Vás

Dnes čelíme niektorým z najväčších výziev v histórii a často sa môžeme cítiť bezmocní a izolovaní. Mali by sme však pamätať na to, že nás je veľa a že naše myšlienky sú silné. Problémy, ktorým čelíme, presahujú štátne hranice a musíme im čeliť spoločne.

Hlasovanie v európskych voľbách znamená výber ľudí, ktorí premenia naše myšlienky na právne predpisy a podporia ich na celom svete. Je to jeden z mnohých malých, ale rozhodujúcich krokov, ktoré musíme urobiť, aby sme dali šancu našim nápadom.

PREČO BY SME
MALI VOLIŤ?

Európsky parlament sa zaoberá rôznymi dôležitými otázkami, ktoré ovplyvňujú náš každodenný život. Prijíma zákony a iniciatívy, ktoré sa uplatňujú v Európskej únii a ktoré majú dôsledky na celom svete.

Erasmus+, zriadený v roku 1987, je hlavným programom EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport. Každý rok sa viac ako 640 000 účastníkov zúčastňuje vzdelávacích aktivít v zahraničí! Európsky parlament bol vždy zástancom zvýšenia rozpočtu programu Erasmus+.

Inštitúcie EÚ prijali posilnenú záruku pre mladých ľudí, ktorá je záväzkom všetkých členských štátov zabezpečiť, aby všetci mladí ľudia vo veku do 30 rokov dostali kvalitnú ponuku zamestnania, ďalšieho vzdelávania, učňovskej prípravy alebo stáže do 4 mesiacov od straty zamestnania alebo ukončenia vzdelávania. Európsky parlament od roku 2020 pravidelne vyzýva, aby sa záruka pre mladých ľudí stala záväznou, a odsúdil neplatené stáže a učňovskú prípravu.

Európsky parlament prijal 24. júna 2021 právny predpis EÚ v oblasti klímy, podľa ktorého je cieľ zníženia emisií o 55 % do roku 2030 a klimatickej neutrality do roku 2050 právne záväzný.

EÚ prijala niekoľko konkrétnych opatrení, napríklad opatrenie týkajúce sa zákazu jednorazových plastov na trhu EÚ a dekarbonizácie odvetvia letectva v rámci Európskej zelenej dohody.

Európsky parlament dôsledne podporuje vytvorenie koherentnej politiky verejného zdravia. Na začiatku súčasného volebného obdobia napríklad presadzovala, aby sa boj proti rakovine stal najvyššou prioritou politiky EÚ v oblasti zdravia.

V roku 2023 prišlo do Európy viac ako 220 000 migrantov, zatiaľ čo viac ako 2 800 zomrelo alebo je nezvestných. Migrácia je európskou výzvou, ktorá si vyžaduje európsku reakciu.

Európsky parlament je zapojený do „Nového paktu o migrácii a azyle“ – súboru nariadení a politík na vytvorenie spravodlivejšieho, efektívnejšieho a udržateľnejšieho migračného a azylového procesu pre EÚ.

Vďaka všeobecnému nariadeniu o ochrane údajov (GDPR) sa EÚ ujala vedenia pri modernizácii a posilňovaní práv a slobôd používateľov, pokiaľ ide o ochranu ich osobných údajov, a teda aj vášho súkromia!

Európska únia je založená na hodnotách úcty k ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a dodržiavania ľudských práv. S cieľom zabezpečiť dodržiavanie týchto hodnôt EÚ sankcionuje závažné a pretrvávajúce porušovanie hodnôt EÚ členským štátom.

EÚ poskytuje spoločné pravidlá na ochranu vašich práv na sociálne zabezpečenie pri pohybe v rámci Európy. Patrí medzi ne zdravotná starostlivosť, práca, dôchodok, nezamestnanosť, rodinné dávky! Európsky parlament už roky vyzýva na primeranú sociálnu ochranu, najmä pre zraniteľné skupiny.

Systém roamingu za vnútroštátne ceny, ktorý umožňuje cestujúcim z EÚ a EHP volať, posielať SMS správy a surfovať v EÚ bez dodatočných poplatkov, bol predĺžený do roku 2032! Jednou zo základných zásad EÚ je voľný pohyb osôb, cestovanie v rámci EÚ je bezprecedentne jednoduché.

Share

Skip to content