Ne dovoli da drugi
odločajo zate

KAJ JE EVROPSKI PARLAMENT?

Evropski parlament je pomemben forum za politično razpravo in odločanje na ravni EU.

Poslance Evropskega parlamenta neposredno izvolijo volivci v vseh državah članicah. Naloga poslancev je, da zastopajo interese ljudi pri oblikovanju zakonodaje EU in zagotavljajo, da druge institucije EU delujejo demokratično.

V obdobju 2024–2029 bo v 27 državah Evropske unije izvoljenih 720 evropskih poslancev oz. poslancev Evropskega parlamenta . Od leta 1979 poslance volimo na splošnih neposrednih volitvah za petletno obdobje.

Aktualna predsednica Evropskega parlamenta je Roberta Metsola.

Oglej si naslednje videoposnetke:

ČLANI

705 aktualnih MEP
(MEP – član
Evropskega
parlamenta) 

PREDSEDNICA

Roberta Metsola

KAKO DELUJE EVROPSKI PARLAMENT?

Poslanci (evropski poslanci) ne delujejo sami – večina se jih pridruži političnim skupinam na podlagi svojih prepričanj in prednostnih nalog, saj tako lahko bolj vplivajo na zakone in politike EU.

Trenutno je v Evropskem parlamentu sedem političnih skupin:

Evropski poslanci se pridružijo tudi enemu ali več od 20 stalnih odborov,ki se ukvarjajo z različnimi politikami. Med njimi je tudi Odbor za kulturo in izobraževanje (CULT), ki običajno obravnava zakonodajne predloge, povezane s programom Erasmus+. Razprave odborov so javne in jih je mogoče spremljati prek spletnega mesta parlamenta (oglejte si, katere seje bodo predvajane v živo).

Poslanci Evropskega parlamenta se v povprečju sestanejo enkrat mesečno na plenarnih zasedanjih. Na teh sejah razpravljajo in glasujejo glede predlogov zakonov, ki jih več mesecev pripravljajo odbori in politične skupine.

Videoposnetek: Kako deluje Evropski parlament

Videoposnetek: Politične skupine Evropskega parlamenta

KAKŠNO VLOGO
IMA PARLAMENT?

Parlament ima tri glavne vloge.

ZAKONODAJNA

Sprejemanje zakonodaje EU skupaj s Svetom EU na podlagi predlogov Evropske komisije ter odločanje o mednarodnih pogodbah.

NADZORNA

Preučevanje peticij državljanov in pripravljanje preiskav; izvolitev predsednika Komisije; potrditev Komisije kot organa in odobritev načina porabe proračunov EU.

PRORAČUNSKA

Vzpostavitev proračuna EU skupaj s Svetom ter odobritev dolgoročnega proračuna EU, ‘večletnega finančnega okvira’.

Share

Skip to content