Ne dovoli da drugi
odločajo zate

Danes se soočamo z nekaterimi od največjih izzivov v zgodovini, zaradi česar se lahko počutimo nemočne in osamljene. Kljub temu pa se moramo zavedati, da nas je veliko in da so naše ideje močne. Izzivi, s katerimi se soočamo, presegajo državne meje, zaradi česar se moramo z njimi soočiti skupaj.

Sodelovanje na evropskih volitvah pomeni izbiro ljudi, ki bodo naše ideje spremenili v zakone in jih podpirali po vsem svetu. Volitve predstavljajo enega od številnih majhnih, a ključnih korakov, s katerimi damo priložnost svojim idejam.

ZAKAJ
VOLITI?

Evropski parlament se ukvarja z različnimi pomembnimi zadevami, ki vplivajo na naše vsakodnevno življenje. Sprejema zakone in pobude, ki se izvajajo v Evropski uniji in ki imajo posledice po vsem svetu.

Erasmus+ je vodilni program EU za izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport, ki je bil ustanovljen leta 1987. Vsako leto se izobraževalnih dejavnosti v tujini udeleži več kot 640.000 udeležencev! Evropski parlament od vselej zagovarja povečanje proračuna programa Erasmus+.

Evropske institucije so sprejele ‘okrepljeno jamstvo za mlade’, zavezo vseh držav članic, s katero zagotavljajo, da so vsi mladi do 30. leta starosti deležni kakovostne ponudbe zaposlitve, nadaljnjega izobraževanja, vajeništva ali pripravništva v obdobju 4 mesecev po tem, ko postanejo brezposelni ali zaključijo izobraževanje. Od leta 2020 Evropski parlament redno poziva, naj jamstvo za mlade postane zavezujoče, ter obsoja neplačana pripravništva in vajeništva.

Evropski parlament je 24. 6. 2021 sprejel podnebno zakonodajo EU, s katero je postal cilj zmanjšanja emisij za 55 % do leta 2030 in podnebne nevtralnosti do leta 2050 pravno zavezujoč.

EU je sprejela več konkretnih ukrepov, kot sta prepoved plastike za enkratno uporabo na trgu EU in razogljičenje letalskega sektorja v okviru ‘Evropskega zelenega dogovora‘.

 

Evropski parlament dosledno podpira vzpostavitev skladne politike javnega zdravja.

Leta 2023 je v Evropo vstopilo več kot 220.000 migrantov, več kot 2800 pa jih je umrlo ali izginilo. Migracije so evropski izziv, ki zahteva evropski odziv. Evropski parlament je vključen v ‘Novi pakt o migracijah in azilu‘ – sklop predpisov in politik za ustvarjanje pravičnejšega, učinkovitejšega in bolj trajnostnega postopka migracij in azila v EU.

Zahvaljujoč Splošni uredbi o varstvu podatkov (GDPR) je EU prevzela vodilno vlogo pri posodabljanju in krepitvi pravic in svoboščin uporabnikov za zaščito njihovih osebnih podatkov – in s tem tudi tvoje zasebnosti!

Evropska unija temelji na vrednotah spoštovanja človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, pravne države in spoštovanja človekovih pravic. Za zagotovitev spoštovanja teh vrednot EU sankcionira resne in vztrajne kršitve vrednot EU s strani države članice.

EU zagotavlja skupna pravila za zaščito tvojih pravic socialne varnosti pri gibanju znotraj Evrope. Mednje spadajo zdravstveno varstvo, delo, pokojnina, brezposelnost in družinski prejemki. Evropski parlament že vrsto let poziva k ustrezni socialni zaščiti, zlasti ranljivih skupin.

Shema ‘gostovanja kot doma’ (ang. roam-like-at-home), ki potnikom iz EU in EGP omogoča klicanje, pošiljanje sporočil in brskanje v EU brez dodatnih stroškov, je bila podaljšana do leta 2032! Ker je eno temeljnih načel EU prost pretok ljudi, je potovanje znotraj EU danes preprosto, kot še nikoli.

Share

Skip to content