Låt inte andra
välja för dig

HUR GÅR OMRÖSTNINGEN TILL
PROCESS WORK?

Val till Europaparlamentet hålls vart femte år. Antalet
antal platser
i Europaparlamentet fördelas baserat på befolkningsstorleken i varje land, där större länder har fler representanter. Detta säkerställer en rättvis representation för alla EU-medborgare.

Kolla in videon om omröstning

KAN DU RÖSTA?

Är du EU-medborgare och har fyllt 18 år (16 år i Belgien, Österrike, Tyskland och Malta, 17 år i Grekland)? Om ja, grattis! Du är en del av de 360 miljoner europeiska medborgare som har rösträtt! Se nedan hur du registrerar dig i ditt land!

TIP

Kolla in manifestet för de kandidater som ber om din röst, och jämför med deras arbete på nationell eller internationell nivå. Stämmer deras ord överens med deras handlingar? Att rösta är din makt att bedöma dina företrädare.

Share

Skip to content